Od serca za serce – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Od serca za serce – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Wydarzenie ma na celu wymianę serdeczności pomiędzy różnymi grupami wolontariuszy w mieście, zsieciowanie środowiska wolontariackiego oraz promowane idei wolontariatu w jego czystej postaci, czyli podarowania drugiemu człowiekowi odpowiedzi na jego potrzebę (słowa,...